Over PEGD

De Stichting Permanente Educatie Gezelschapsdieren (PEGD) is een samenwerkingsverband zonder winstoogmerk van de Groep Geneeskunde Gezelschapsdieren (GGG), onderdeel van de KNMvD en het Departement Geneeskunde van Gezelschapsdieren (DGG) van de Faculteit Diergeneeskunde te Utrecht.

De Groep Geneeskunde Gezelschapsdieren en het Departement Geneeskunde van Gezelschapsdieren (DGG) hebben, na het wegvallen van de stichting PAOD, de taak op zich genomen om nascholing voor dierenartsen en paraveterinairen te organiseren. Op 22 januari 2009 is hiervoor de Stichting Permanente Educatie Gezelschapsdieren (PEGD) opgericht.
Het doel van de Stichting PEGD is hoogwaardige nascholingen te bieden voor gezelschapsdierenpractici en paraveterinairen, waarbij de nadruk ligt op de directe toepasbaarheid in de praktijk. Hiertoe biedt PEGD jaarlijks een uitgebreid nascholingsprogramma, waarbij naast lezingen ook interactieve workshops en modulaire, meerdaagse cursussen worden georganiseerd.

Stichtingsbestuur
Het stichtingsbestuur bepaalt het beleid, is eindverantwoordelijk voor de gehele organisatie en beslissing- en tekenbevoegd voor alle zaken zoals beschreven in de oprichtingsakte van de stichting.

Het stichtingsbestuur bestaat uit Tjerk Bosje (voorzitter), Cindy Halberstadt (penningmeester), Geert Tillemans en Susan Mogony.

Programmacommissie
De programmacommissie is de denktank voor het cursusprogramma. De leden van de programmacommissie zijn: Sara Galac (Dierenarts/endocrinoloog, faculteit diergeneeskunde Utrecht), Sara Janssens (Dierenarts algemene chirurgie, faculteit diergeneeskunde Utrecht), Hanny Kokke-Dijkstra (Dijkstra Dierenkliniek, Arnhem), Duco Stam (Dierenartsenpraktijk Kerckebosch, Zeist) en Ilona Wegman (Dierenkliniek Muggenburg, Schagen).

Medewerkers
Liesbeth van den Berg, medewerker van de KNMvD, is het aanspreekpunt van PEGD. Bij haar kunt u terecht voor al uw vragen (info@pegd.nl)

Cursussen
PEGD organiseert (interactieve) lezingen, workshops in kleine groepen, practica en modulaire cursussen. De modulaire cursussen zijn meerdaagse cursussen binnen één en dezelfde discipline. De cursus is opgebouwd uit meerdere modulen en worden meestal verspreid over een jaar gegeven. Het modulaire concept wordt als zeer positief ervaren. De modulaire cursussen zitten vaak al snel vol.

Locatie
De cursussen vinden in de regel plaats op het Departement Geneeskunde Gezelschapsdieren in de collegezaal van Gezelschapsdieren of in de practicumzalen.

Prijs
De stichting heeft zaken als inschrijving en facturering zoveel mogelijk geautomatiseerd. Waar nodig wordt de stichting ondersteund door ingehuurde medewerkers van de KNMvD, het departement en freelancers. Door onder andere op deze wijze de organisatiekosten zo laag mogelijk te houden, kunnen de inkomsten zoveel mogelijk direct ten goede van de cursussen komen. Dit maakt het mogelijk kwalitatief goede cursussen voor een gunstige prijs aan te bieden. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Sponsoren
Om de nascholingen tegen een betaalbare prijs aan te bieden, wordt samengewerkt met strategische partners. Heeft u interesse en wilt u meer informatie, stuur dan een e-mail naar info@pegd.nl

 

Website ontwerp en bouw Studio Dien Bos