Problemen van de kortsnuitige honden

Interactief seminar met duopresentatie te Utrecht

Algemene informatie
Het programma bestaat uit vijf interactieve lezingen aangaande brachycephalie gerelateerde problemen van de kop, hals en thorax. Gedurende lezingen 1 en 2 zal het herkennen van symptomen geassocieerd met en de diagnostische opwerking van brachycephalie gerelateerde luchtweg, oor, oog, huid, gastro-intestinale en long problemen besproken worden. In lezing 3 zal ingegaan worden op de anesthesiologische uitdagingen van sedatie en algehele anesthesia bij deze rassen. In lezingen 4 en 5 tenslotte zullen de medische en chirurgische behandelingen van luchtwegafwijkingen, oorafwijkingen en de chirurgische behandeling van regurgiteren en longkwabtorsie de revu passeren. Tijdens en na elke lezing zal er voldoende tijd zijn voor een interactieve discussie.

In de interactieve lezingen zullen alle brachycephalie-gerelateerde problemen van de kop, hals en thorax in detail worden besproken, van anamnese, etiologie, anatomie en herkenning van symptomen. Duidelijk zal worden gemaakt dat de kortheid van de snuit tot veel meer problemen heeft geleidt dan alleen de bekende luchtwegproblematiek. De uit brachycephalie voortkomende problemen met de ogen, gastro-intestinale konsekwenties en neurologische konsekwenties van de korte snuit zullen kort besproken worden. In meer detail zullen de luchtwegabnormaliteiten zoals nauwe neusopeningen, toegenomen mucosale contact punten in de neus, protrusie van de turbinaten, pharyngeale vernauwing al dan niet met een te lang palatum molle, laryngeale hypoplasie en collaps en tracheale collaps besproken worden. Ook zal uitvoerig stil gestaan worden bij specifieke brachycephalie gerelateerde oorproblemen, van nauwe en stenotische gehoorgangen, abnormale ligging en onderontwikkeling van de middenoren (bullae tympanicae) en buizen van Eustachius, overvulling van de middenoren met vloeistof en gehoorverlies.

De risico’s van een anesthesie bij de kortsnuitigen zijn alom bekend en menigeen heeft te maken gehad met al dan niet onvoorziene complicaties tijdens de recovery. De specifieke problemen waar tegenaan gelopen kan worden tijdens inductie, onderhoud en zeker ook tijdens de recovery zullen besproken worden, alsmede hoe te voorkomen dat de patient niet meer wakker wordt. De chirurgische mogelijkheden en onmogelijkheden voor chirurgische behandeling van otitis externa en media/interna middels totale ablatio en laterale bulla osteotomie alsmede het plaatsen van ventilatie-buisjes voor primaire middenoor overvulling gaan besproken worden. Regurgiteren wordt met name bij de Franse Bulldog gezien en is vaak te wijten aan een hernia hiatus oesophagei. Bij de mopshond wordt soms een longkwabtorsie gezien. De chirurgische behandeling van deze voornoemde problemen alsmede neusplooi correctie komen ook uitgebreid aan de orde.

Sprekers
Dr. Gert ter Haar & Drs. Ies Akkerdaas.

Gert ter Haar is in 1997 afgestudeerd aan de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht. Hij heeft daar zijn opleiding tot specialist chirurgie voltooid en is ECVS specialist sinds 2002.
Gert heeft 10 jaar op de faculteit Diergeneeskunde gewerkt in Utrecht als weke delen chirurg/KNO-arts en vervolgens 5 jaar als associate professor in Londen bij het Royal Veterinary College, een van de meest prestigieuze universiteiten ter wereld, waar hij het hoofd van de afdeling KNO was. Hij is een internationaal vooraanstaande specialist met uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van de veterinaire keel-, neus- en oorheelkunde. Hij doet veel onderzoek naar aandoeningen die bij kortsnuitige honden (brachycephale honden) voorkomen en heeft naast deze eerder genoemde aandachtsvelden ook een uitgesproken interesse voor oncologische en reconstructieve chirurgie.

Ies Akkerdaas is dierenarts en afgestudeerd in 1994 aan de Faculteit Diergeneeskunde te Utrecht. Sinds die tijd is ze als veterinair anesthesist en clinical supervisor werkzaam op de operatiekamers van het Departement Gezelschapsdieren. Naast het geven van onderwijs aan co-assistenten diergeneeskunde verzorgt ze de anesthesie voor honden, katten en (af en toe) exotische diersoorten in de kliniek. Ook geeft ze theoretisch en praktisch anesthesie onderwijs aan bachelor en master studenten diergeneeskunde.

Doelgroep
Eerstelijns practici die regelmatig brachycephale patiënten in hun praktijk zien.

Datum
Donderdag 13 december 2018.

Programma
12.00 uur: Ontvangst
12.30 uur: Aanvang seminar
18.30 uur: Einde seminar
Het volledige programma kunt hier downloaden.

Locatie
Departement Geneeskunde van Gezelschapsdieren te Utrecht, ingang Münsterlaan.

Accreditatie
Het PEGD seminar: Problemen van de kortsnuitige honden is aangemeld bij PE-Veterinair voor aanvraag accreditatie nascholingspunten onder ID 325060. In het kader van de Permanente Educatie Dierenartsen Gezelschapsdieren zijn 5 accreditatiepunten toegekend.

Tarieven
De kosten bedragen € 150,- excl. BTW. Naast het betalen per bankoverschrijving (+ € 10,- adm. kosten ex. BTW) of iDeal is er ook een mogelijkheid tot automatische incasso. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden.

Direct inschrijven Contact